โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                เพลงมาร์ชหนองฉิม

                                                           พวกเราหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)เราจะมุ่งในวิชาการ
                                                                      คุณธรรมก้าวไกล  รักษาให้ยืนนาน
                                                                                 เด่นตระการ  รักสามัคคี
                                                                         มากันเถิดพี่น้อง  ร่วมกันร้องน้ำใจ
                                                                                   ด้วยน้ำใจแห่งนักกีฬา
                                                                  เลือด แสด-ขาว มุ่งมั่น จะร่วมฝ่าฟันฟันฝ่า

                                                                               การกีฬา แกร่งกล้ากว่าใคร..