โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งาน Google Apps For Education
ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เครือข่ายหนองฉิม – รังงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งาน Google Apps For Education ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
แนะนำการใช้
บรรยากาศ
ตั้งใจ
ผู้บริหารให้ความสำคัญ
เริ่มเรียนรู้
สนุกสนาน
ท่านผอ. เป็นวิทยากร
ลงทะเบียน
วัดอุณหภูมิ
ตั้งใจกันมากๆ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,16:20   อ่าน 28 ครั้ง