โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
เตรียมสถานที่รับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานะการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,05:41   อ่าน 12 ครั้ง