โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
big cleaning day
ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนค้อนรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563 กับสถานะการณ์Kovid-19 คณะครู นักเรียน ชุมชน ต่างช่วยกันอย่างแข็งขัน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,11:52   อ่าน 42 ครั้ง