โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เนินสง่า
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,11:59   อ่าน 76 ครั้ง