โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา2563
ภาขใต้สถาณการณ์โณคระบาด โควิด-19 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สงิห์จันทร์บำรุง) ได้จัดประชุมผู้ปรกครองนักเรียนประจำปีกรศึกษา 2563 โดยได้ปฏิบัติตมระเบียบขั้นตอนของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเครื่องครัด
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:05   อ่าน 90 ครั้ง