โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
ประชุมครู วันที่ 30มิถุนายน2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:18   อ่าน 57 ครั้ง