โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก ที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิ่งห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อม ตามมาตรการของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดสแกนเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ของ www.ไทยชนะ. com นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกห้อง จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมโรงอาหาร มีการกำหนด จุดนั่งเว้นระยะห่างทางสังคม ที่โต๊ะรับประทานอาหาร และห้องเรียนให้นักเรียน นั่งเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่กำหนด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2563,16:04   อ่าน 34 ครั้ง