โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เเละนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์เเพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วย นายวินัย พันธุ์มี กรรมการ ก.ต.ป.น., นายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.รร.บุ่งหวายโกรกตาเเป้นสามัคคี, นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศ เเละนางสาววาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชันภูมิ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารคณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ตามมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อมอบนโยบายในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ให้คำเเนะนำ เเละเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตาการของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2563,19:56   อ่าน 38 ครั้ง