โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นายมณีเเสง นามอินทร์ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ร่วมถวายพรรษา ณ วัดสุธิวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียบประเพณี เเละอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2563,20:07   อ่าน 74 ครั้ง