โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,20:59   อ่าน 16 ครั้ง