โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563 (อ่าน 183) 07 ก.ค. 63
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เเละนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์เเพร่ระบาดไ (อ่าน 158) 07 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 165) 07 ก.ค. 63
ไทยชนะโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) (อ่าน 164) 02 ก.ค. 63
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP * (อ่าน 39) 25 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ผอ.ฝากข่าว (อ่าน 184) 24 มิ.ย. 63
เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมกันนะค่ะเด็กๆ (อ่าน 4) 23 มิ.ย. 63
ติดตามการเรียนทางไกลช่วงไวรัสโคโรน่า(KOVID-19) (อ่าน 179) 21 มิ.ย. 63
กิจกรรม "ล้านต้นหน้าฝนปีนี้" (อ่าน 186) 21 มิ.ย. 63
ข่าวฝากจากโรงเรียน (อ่าน 174) 21 มิ.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี (อ่าน 94) 21 มิ.ย. 63
นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) (อ่าน 101) 21 มิ.ย. 63
ประชุมมาตรการการป้องกันและการจัดการเรียนการสอนช่วง KOVID-19 (อ่าน 93) 21 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563 (อ่าน 103) 21 มิ.ย. 63