โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรา ไชโย
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:42  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นางเรียม เจริญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:40  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทศพร สีเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:40  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา บุญเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:39  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร สะเริญรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:38  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงษ์ ลาภเกิด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:38  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.๑ - ป.๖สพฐ. (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นายกิติชัย แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:36  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดชัยภูมิ การประกวดกิจกรรมครูสอนสังคมศึกษาดีเด่น ในโอกาสงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,23:30  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ระดับจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,23:29  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Award) สาขาสังคมศึกษารุ่นที่ ๑ ของ สปจ.ชัยภูมิ /สปช.
ชื่ออาจารย์ : นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,23:29  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..